Thursday, March 1, 2018

Active users of the LIRC - February 2018


ACTIVE USERS OF THE LIRC
(February 1st to 28th February 2018)
 All the below Active Users are eligible for one extra library card for the month of 
March 2018.
Sr. No.
Member
No's.
1
MASCARENHAS RACHEL NOEL JACINTA
35
2
GUPTA PRADEEP FULCHAND RENU
31
3
CHAVAN ANKITA JEEVAN SARITA JEEVAN CHAVAN
29
4
ANTONY ALEX LEENA
29
5
BHUWAD JYOTSNA SURESH SARITA
26
6
ARCHANA MISHRA
26
7
DIWAS JEROME JUDITH SOOSAI ANTONY JASMINE JEEVA
24
8
NEVGI ANIRUDDHA VIVEK VIDYA VIVEK NEVGI
24
9
PINTO GLEN JOHNSON LEENA
24
10
CRASTA RYAN RONALD LEENA
24
11
SUPRITH UCHIL
23
12
PRASAD KAUSHAL CHHOTELAL MAYA
23
13
BISHT SHIVANI MEHARBAN SINGH BISHT BIMLA BISHT
23
14
SHANBHAG ANUSHREE ANIL VEENA
22
15
BHATNAGAR RISHABH SUSHIL RITU BHATNAGAR
22
16
DEOKAR JAYITA NITIN SUNITA
22
17
ADINATH BAJPAI
21
18
CHOVATIYA MEGHA DILIP JYOTI
21
19
TRUPTI NAYAK
21
20
MAINKAR SHARVIL VIJAGISH GAURI
21
21
CHOHAN TABASSUM MOSES RUBINA
21
22
TEJASWARARAO MOTAMARRI
21
23
SHAH JASH BHAVIK MEENA
20
24
SHINDE DEVASHRI SUNIL VAISHALI
20
25
MATURI SASENDAR NAGESH SESHU
20
26
SALONI CHAUHAN
20
27
MISHRA PRIYA VINOD REKHA
20
28
DHAMELIYA ANUSHKA KALUBHAI REKHABEN
20
29
OLLUKARAN ROBIN ANTHONY RANI
20
30
DYLAN STEVE JAMES
20
31
RATHOD VATSAL VINOD BHARATI
19
32
ALLWYN VINCENT
19
33
KOTIAN DIVYA SHAM RENUKA
19
34
LEMOS AARON MELVINE SANDRA
19
35
SHAH NIRALI VIKRAM DEVYANI
19

No comments:

Post a Comment

Have a Say?..Note it down below.

Active Users of the LIRC - November 2018

All the below Active Users are eligible for one extra book till December 31, 2018: Sr. No. Member No's. ofTransactions 1 RANE AK...